Nya framsteg i genetisk ursprung schizofreni

publiceras idag i den ”genombiologi” forskning som finansieras av Vetenskapsrådet, studiet av genetiska sekvensinformation och genreglering schizofreni indikatorer och motsvarande kontroll tillsammans.

schizofreni ärvs neuropsykiatriska avvikelser systemet till vansinne kramper och hjärnfunktionen kännetecknas av förändring.
Även tidigare studier har lyckats identifiera en genmutation i samband med schizofreni, men forskarna vilka gener orsakar dessa symptom och hur rollen av dessa gener reglerar osäker.

studie, blodprover från 1714 personer, är detta forskningsområde den största provstorlek.
Studie för att avgöra vilka specifika gener faktiskt påverkas av genetisk variation i schizofreni, och forskare genomfört liknande studier av andra komplexa sjukdomar dras en ritning.
Forskargruppen vid Kings College i London, University College London och University of Aberdeen, medarbetare, men också forskare från Finland, Kina, Tyskland och Nederländerna.

forskargrupp fokuserar på potentialen av genetiska sekvenser och DNA-metylering är DNA-metylering regleringen av genuttryck och funktion epigenetiska markörer.
Av samma prov av genetisk variation och reglering av prestanda analys fann forskargruppen att många av den genetiska variationen i samband med schizofreni tidigare identifierade potentiella roll i genreglering.

forskargrupp också identifierat en 105 genomregioner i samband med schizofreni i 26 epigenetiska förändringar, efter en viss grupp kommer att ytterligare studera funktionen cigarettes Shop grund sort, som ett potentiellt mål för nya behandlingar.
Professor Jonathan Mill

Exeter Medical School lett studien, sade han, denna studie belyser de olika typerna av genomisk dataintegration tillsammans för att bättre förstå de enorma potentiella sjukdomsrelaterade DNA-sekvensvariationer, kan dessa variationer vara praktisk
effekt av genfunktion.
Även om vår studie endast avser schizofreni, vi ska tillämpa denna metod med andra typer av komplex sjukdom.
Dr. Eilis Hannon

Exeter Medical School, är den första författare av studien, sade hon, naturligtvis, genetisk forskning och bör endast begränsas till en enkel DNA-sekvensering, den aktuella studien, vi samtidigt DNA-metylering utförs
analys.
Genom att kombinera resultaten av två molekylära metoder för korrigering, vi skapa en lista över direkt påverkas av schizofreni genetiska riskfaktorn gener.